Select Page

..UPDATE!!!

maandag 4 mei 2020

Beste VZ&PC’ers,

Corona nieuws domineert helaas het nieuws, daarom wat ons betreft weer eens tijd om de komende weken leuk en sportief nieuws te brengen. Helemaal na een onverwachts einde van het huidige waterpolo seizoen. We brachten enkele weken geleden al het mooie nieuws van het kampioenschap van O11. Zoals beloofd, volgt er een feestje indien het weer kan en mag.

Wat gaan wij doen? De komende weken gaan wij per week, elke vrijdag, een waterpolo jeugdspeler (‘s) en/of team (‘s) via social media (Instagram en Facebook) bekend maken die alle trainers en coaches in positieve zin zijn opgevallen. Ook t.a.v. zwemmen komen wij nog bij jullie terug.

Onderstaande categorieën worden de komende weken bekend gemaakt:

  1. Jeugdtrainer/ coach van het jaar
  2. Meest veelzijdige speler of speelster
  3. Meest volhardende speelster en speler (‘s)
  4. Speler- en speelster die de meeste vooruitgang hebben geboekt
  5. Positivo van het jaar
  6. Overall jeugd ….. VZ&PC

Tot slot volgen er nog 2 team aanmoedigingsprijzen.

Bij elke naam/team die wij bekendmaken geven wij een uitleg. Alle winnaars krijgen een mooie medaille en de teams een mooi certificaat.

Bij VZ&PC staan de kernwaarden sportiviteit, gezondheid en gezelligheid hoog in het vaandel, hier wordt dan ook elk seizoen hard aan gewerkt door alle leden en vrijwilligers binnen de club. Samen plezier maken en een mooie sportieve teamprestatie neerzetten vinden wij uiteraard heel belangrijk, maar in deze bijzondere tijd een aantal individuele spelers/teams in het zonnetje zetten, moet ook kunnen.

Als jullie willen weten wie de komende weken een mooie erkenning hebben- en een medaille gaan ontvangen, volg ons op social media: Instagram (vzpc_vriezenveen) en Facebook.

Met sportieve groet,

Namens de VZ&PC jeugdtrainers, coaches en het bestuur,

Erik Moen

 

..UPDATE!!!

dinsdag 21 april 2020

Beste VZ&PC’ers,

De persconferentie d.d 21-04 laat zien dat het harde en goede werk van veel professionals als ook de dicipline en zelfbeheersing van de burgers, de deur naar wat meer bewegingsruimte voor de jeugd weer ietsjes openzet. O.a. kunnen kinderen van het basisonderwijs per 11-05 conform nieuwe richtlijnen naar school en komt het (buiten) sporten voor de kinderen tot 12 jaar en met exra maatregelen voor kinderen tussen 12 en 18 jaar weer in het vizier. Verder blijven bestaande maatregelen grotendeels van kracht.

Graag wil ik jullie m.b.t. verdere informatie t.a.v. onze sporten wijzen op het (komende) persbericht van de KNZB n.a.v. de persconferentie vanavond: https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/

Op korte termijn heeft het bestuur een virtuele bespreking om de gevolgen, alternatieven, het toepassen van de protocollen en de logistiek op hoofdlijnen te bespreken. Hier worden de verschillende VZ&PC commissies uiteraard bij betrokken. De gemeente heeft de regie m.b.t. de algehele organisatie, via Sportplatform Twenterand staan wij hiermee in contact. Meer nieuws volgt.

Zoals in de laatste update aangegeven is de KNZB zich aan het beraden over de afwikkeling van het seizoen 2019/2020 en hoe te starten met seizoen 2020/2021. Hierover is nog geen verdere informatie beschikbaar gesteld. Indien bekend, communiceren wij dat snel.

Het bestuur heeft de (negatieve) financiële impact van de huidige situatie nog niet volledig inzichtelijk (o.a. omvang verlies sponsorgelden). Over de maatregelen die wij hebben genomen en hoe wij hier met elkaar op een goede wijze uit kunnen komen, komen wij z.s.m. terug.

 

Tot zover. Blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Namens het VZ&PC bestuur,

Erik Moen

 

UPDATE!!!

vrijdag 10 april 2020

Beste VZ&PC’ers,

Graag aandacht voor dit persbericht d.d. 10-04 van de KNZB:

https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048762/hoe_nu_verder_met_de_waterpolocompetitie/

Zoals jullie o.a. kunnen lezen worden voor seizoen 2019/2020 geen kampioenen benoemd. Echter, met alleen maar gewonnen wedstrijden, heel mooi samenspel en veel doelpunten kon het kampioenschap ons O11 team niet meer ontgaan. Corona zette helaas een streep door de kampioenswedstrijd van 21 maart. Dit laten wij als VZ&PC uiteraard niet stilletjes aan ons voorbij gaan. Wij gaan ze zeker kronen tot kampioen. Als het weer kan en mag, gaan wij natuurlijk een aangepast feestje vieren. We houden jullie op de hoogte.

Blijf gezond.

Met sportieve groet,
Namens het VZ&PC bestuur,

Erik Moen

UPDATE!!!

woensdag 1 april 2020

Beste VZ&PC’ers,

De persconferentie d.d 31-03 heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat er met man en macht, 24×7, wordt gewerkt om het corona virus het hoofd te bieden. Mensen te genezen, het virus te controleren en de maatschappij draaiende te houden. Veel respect voor een ieder die hieraan een bijdrage levert!

Zoals eerder aangegeven raakt het ons als VZ&PC ook. We kunnen immers onze geliefde sporten niet meer beoefenen en niet meer in clubverband gezellig bij elkaar komen. Maar goed, hier geldt, alles is relatief in vergelijking met personen die daadwerkelijk door het virus geraakt worden. Medisch, economisch, direct en indirect.

De KNZB is zich momenteel aan het beraden over de afwikkeling van het seizoen 2019/2020 en hoe te starten met seizoen 2020/2021. Hierin betrekken zij de clubs pro-actief en communiceren zij goed en tijdig. Indien er meer bekend is, laten wij dit uiteraard per ommegaande weten.

Het bestuur gaat verder de financiële impact van de huidige situatie op VZ&PC nader beoordelen. Ook hier komen wij z.sm. op terug.

Tot zover. Blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Namens het VZ&PC bestuur,

Erik Moen

KNZB stopt alle lopende competities en gelast wedstrijden af

maandag 23 maart 2020

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de KNZB besloten alle competities en andere wedstrijden van het seizoen 2019/2020 te stoppen dan wel af te gelasten. 

Dit besluit geldt voor alle niveaus van het schoonspringen, synchroonzwemmen, waterbasketbal, waterpolo en het wedstrijdzwemmen. Het coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben ook een grote impact op de zwemsport. Zwembaden zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil. Zowel voor de topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake meer van een normaal trainingsregime.

Wat dit besluit precies betekent voor de verschillende sporttakken, zal in de komende twee weken verder worden uitgewerkt. Hierbij wordt inbreng verzameld op sporttechnische, organisatorische en financiële aspecten en zal een afgewogen beslissing worden genomen. Het bondsbureau zal hiervoor schakelen met de regiocommissies, de verschillende taak- en werkgroepen en haar verenigingen. Voor de paasdagen zal voor iedere zwemdiscipline helder zijn wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor de start van het seizoen 2020/2021.

Om de komende weken toch fit te blijven, geven de verschillende KNZB-topsporters en trainers dagelijks tips via de verschillende socialmediakanalen. Hiermee hopen we een bijdrage te leveren aan de fitheid van alle Nederlanders.

 

Nadere, VZ&PC gebonden, informatie volgt.

Met vriendelijke groet,
Erik Moen

BREAKING NEWS!!!

Beste VZ&PC’ers,

Zojuist heeft de KNZB het volgende besloten en gecommuniceerd:

De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart. De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Op basis van bovenstaande besluit nemen wij als bestuur het KNZB advies integraal over. Kortom, alle VZ&PC actviteiten, sportief en recreatief, worden tot nader order stopgezet. Wij volgen alle ontwikkelingen uiteraard nauwgezet en houden jullie op de hoogte. Bij vragen graag een mail sturen naar moenos@outlook.com

Met sportieve groet,
Namens het VZ&PC bestuur,

Erik Moen

UPDATE!!!

Beste VZ&PC’ers,

 

In vervolg op onze communicatie van afgelopen donderdag 12-03-2020, hierbij een update.
Conform de richtlijnen van de overheid, schorten wij alle sportieve en recreatieve VZ&PC activiteiten op tot en met maandag 06-04-2020. Zie ook voor updates en een Q&A inzake de Corona virus de KNZB website: http://bit.ly/corona-activiteiten-knzb
Wij volgen alle ontwikkelingen uiteraard nauwgezet en houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Namens het VZ&PC bestuur,

 

Erik Moen

 

 

WEBSITE VZ&PC

Dit is de tijdelijke website van VZ&PC. Wij zijn druk bezig met het bouwen van een gloednieuwe website die u voorziet van alle benodigde informatie over VZ&PC. In de tussentijd kunt u zich wel aanmelden als nieuw lid en kunt u de webshop bezoeken om nieuwe VZ&PC kleding te bestellen.

CONTACT