Select Page

UPDATE!!!

woensdag 1 april 2020

Beste VZ&PC’ers,

De persconferentie d.d 31-03 heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat er met man en macht, 24×7, wordt gewerkt om het corona virus het hoofd te bieden. Mensen te genezen, het virus te controleren en de maatschappij draaiende te houden. Veel respect voor een ieder die hieraan een bijdrage levert!

Zoals eerder aangegeven raakt het ons als VZ&PC ook. We kunnen immers onze geliefde sporten niet meer beoefenen en niet meer in clubverband gezellig bij elkaar komen. Maar goed, hier geldt, alles is relatief in vergelijking met personen die daadwerkelijk door het virus geraakt worden. Medisch, economisch, direct en indirect.

De KNZB is zich momenteel aan het beraden over de afwikkeling van het seizoen 2019/2020 en hoe te starten met seizoen 2020/2021. Hierin betrekken zij de clubs pro-actief en communiceren zij goed en tijdig. Indien er meer bekend is, laten wij dit uiteraard per ommegaande weten.

Het bestuur gaat verder de financiële impact van de huidige situatie op VZ&PC nader beoordelen. Ook hier komen wij z.sm. op terug.

Tot zover. Blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Namens het VZ&PC bestuur,

Erik Moen

KNZB stopt alle lopende competities en gelast wedstrijden af

maandag 23 maart 2020

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de KNZB besloten alle competities en andere wedstrijden van het seizoen 2019/2020 te stoppen dan wel af te gelasten. 

Dit besluit geldt voor alle niveaus van het schoonspringen, synchroonzwemmen, waterbasketbal, waterpolo en het wedstrijdzwemmen. Het coronavirus en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben ook een grote impact op de zwemsport. Zwembaden zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil. Zowel voor de topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake meer van een normaal trainingsregime.

Wat dit besluit precies betekent voor de verschillende sporttakken, zal in de komende twee weken verder worden uitgewerkt. Hierbij wordt inbreng verzameld op sporttechnische, organisatorische en financiële aspecten en zal een afgewogen beslissing worden genomen. Het bondsbureau zal hiervoor schakelen met de regiocommissies, de verschillende taak- en werkgroepen en haar verenigingen. Voor de paasdagen zal voor iedere zwemdiscipline helder zijn wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor de start van het seizoen 2020/2021.

Om de komende weken toch fit te blijven, geven de verschillende KNZB-topsporters en trainers dagelijks tips via de verschillende socialmediakanalen. Hiermee hopen we een bijdrage te leveren aan de fitheid van alle Nederlanders.

 

Nadere, VZ&PC gebonden, informatie volgt.

Met vriendelijke groet,
Erik Moen

BREAKING NEWS!!!

Beste VZ&PC’ers,

Zojuist heeft de KNZB het volgende besloten en gecommuniceerd:

De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart. De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Op basis van bovenstaande besluit nemen wij als bestuur het KNZB advies integraal over. Kortom, alle VZ&PC actviteiten, sportief en recreatief, worden tot nader order stopgezet. Wij volgen alle ontwikkelingen uiteraard nauwgezet en houden jullie op de hoogte. Bij vragen graag een mail sturen naar moenos@outlook.com

Met sportieve groet,
Namens het VZ&PC bestuur,

Erik Moen

UPDATE!!!

Beste VZ&PC’ers,

 

In vervolg op onze communicatie van afgelopen donderdag 12-03-2020, hierbij een update.
Conform de richtlijnen van de overheid, schorten wij alle sportieve en recreatieve VZ&PC activiteiten op tot en met maandag 06-04-2020. Zie ook voor updates en een Q&A inzake de Corona virus de KNZB website: http://bit.ly/corona-activiteiten-knzb
Wij volgen alle ontwikkelingen uiteraard nauwgezet en houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Namens het VZ&PC bestuur,

 

Erik Moen

 

 

WEBSITE VZ&PC

Dit is de tijdelijke website van VZ&PC. Wij zijn druk bezig met het bouwen van een gloednieuwe website die u voorziet van alle benodigde informatie over VZ&PC. In de tussentijd kunt u zich wel aanmelden als nieuw lid en kunt u de webshop bezoeken om nieuwe VZ&PC kleding te bestellen.

CONTACT