Contributie

 

Club-contributie per jaar:

Inschrijfgeld nieuwe leden eenmalig € 10,-.

Contributie ondersteunende leden € 9,- per maand.

Leden 11 jaar en jonger:  € 12,- per maand.

Leden 12 t/m 17 jaar:       € 15,- per maand.

Leden 18 jaar en ouder:  € 20,- per maand.

Indien drie leden binnen één gezin lid zijn en dit van hetzelfde rekeningnummer wordt afgeschreven, dan ontvangt het goedkoopste lid en evt. volgende lid/leden €3,- korting.

 

KNZB-contributie per jaar: (wijziging per 1-1-2017)

Leden t/m 11 jaar volledige afdracht wordt doorberekend.

Leden 12 jaar en ouder volledige afdracht wordt doorberekend.

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Regels t.a.v. de contributie en opzegging:

 • Leeftijd wordt door de KNZB bepaald aan de hand van jaartal. In het jaar waarin men 12 of 18 wordt, wordt per januari gerekend met de betreffende contributie.
 • KNZB afdrachten zijn jaarlijks en worden in januari of februari geheven. Als men gedurende het kalenderjaar het lidmaatschap beëindigt, zal dit niet leiden tot gedeeltelijke teruggaaf.
 • Wanneer men gedurende het kalenderjaar lid wordt zijn wij verplicht om de gehele KNZB afdracht te innen.
 • Afmelden als lid is twee keer per jaar mogelijk. Voor 1 juni (beëindiging lidmaatschap gaat in per 1 juli) of 1 december (beëindiging lidmaatschap gaat in per 1 januari). Opzegging van het lidmaatschap kan dus slechts 2 x per jaar per 1 juli of per 1 januari en met inachtneming van de opzeggingstermijn van tenminste een maand.
 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, c.q. wordt opgezegd blijft niettemin de verenigingscontributie voor de rest van dat halve jaar verschuldigd.
 • Alle wijzigingen wat betreft: adres, telefoonnummer, rekeningnummer, e-mailadres, veranderingen t.a.v. lidmaatschap graag per direct doorgeven op het emailadres: ledenadministratie@vzpc.nl

Jeugdsportfonds

Alle kinderen moeten kunnen sporten! Dat is het motto van het jeugdsportfonds. Wanneer de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging, kan een beroep gedaan worden op dit fonds. Via de website www.jeugdsportfonds.nl kan een aanvraag ingediend worden voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar.

Aanvraag

Ouders en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Alleen intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Intermediairs zijn mensen die professioneel betrokken zijn bij de opvoeding of begeleiding van het kind, zoals bijv. docenten, (schuld)hulpverleners of sportbuurtwerkers.

Intermediairs zijn:

 • (Jeugd)hulpverleners van bijvoorbeeld JGZ, AMW jeugdsportfonds
 •  Jeugdhulpconsulenten gemeente Twenterand
 • Medewerkers van welzijnsinstellingen als ZorgSaam
 • LOES-coördinator
 • Combinatiefunctionarissen
 • Leerkrachten,
 • Internebegeleiders
 • directeurenvanscholen: basis-en voortgezetonderwijs

Binnen de gemeente Twenterand is het team Werk, Inkomen en Zorg de coördinator voor het Jeugdsportfonds. U kunt voor meer info contact met hen opnemen via (0546) 840 880 of via jeugdhulp@twenterand.nl

Bijdrage
De bijdrage per kind voor contributie en sportattributen is maximaal € 225 per 12 maanden.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente twenterand.

Ledenadministratie: ledenadministratie@vzpc.nl