Aanmelden als lid

man,vrouw

Naam*

Voorletters*

Achternaam*

Geboortedatum*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

Mobiele Telefoonnummer*

IBANnummer*

E-mailadres*

Ingangsdatum*

Pasfoto*

Vragen of opmerkingen

Akkoord met de onderstaande verplichtingen:

Contributie

KNZB-contributie per jaar

Leden t/m 11 jaar € 14,25 (peildatum 2017)

Leden 12 jaar en ouder € 45,90 per jaar (peildatum 2017)

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

VZPC-contributie per maand

Inschrijfgeld nieuwe leden eenmalig € 10,-.

Contributie ondersteunende leden € 9,- per maand.

Leden 11 jaar en jonger: € 12,- per maand

Leden 12 t/m 17 jaar: € 15,- per maand

Leden 18 jaar en ouder: € 20,- per maand

Indien drie leden binnen één gezin lid zijn en dit van hetzelfde rekeningnummer wordt afgeschreven, dan ontvangt het goedkoopste lid en evt. volgende lid/leden €3,- korting.

Contributie wordt gerekend per jaargang. Met andere woorden in het jaar waarin met 12 of 18 wordt zal

Vanaf januari van dat jaar gerekend worden met de betreffende contributie.

De VZPC-contributie wordt maandelijks geïncasseerd. De KNZB-contributie jaarlijks in januari of februari van elk jaar.

Opzeggingen vóór 1 december en vóór 1 juni van elk jaar.

Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met:

- de verplichtingen ten aanzien van de contributiebetaling;

- de regels ten aanzien van af- en aanmelding;

en verleent VZ&PC tot wederopzegging machtiging om van bovenstaand IBAN-nummer eenmalig € 10,- inschrijfgeld, maandelijks de verschuldigde VZPC-contributie en één keer per jaar de KNZB-contributie af te schrijven.